CERTYFIKAT STAL-BETON/2022

stal beton 2022

UMOWA – Zgłoszenie uczestnictwa

Kurs przedłużający ważność Certyfikatów STAL - BETON / 2022

20-22 kwietnia 2022 r., kurs on-line

DANE DO FAKTURY

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Invalid email address.

POZOSTAŁE DANE

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Opłata za kurs przedłużający ważność Certyfikatów STAL - BETON / 2022
(płatne na podane niżej konto do 11 kwietnia 2022 r.)

1 700 zł (Zgłoszenie od 11.04.2022 r.)

PROSIMY PODAĆ JAKIEGO PRZEDŁUŻENIA CERTYFIKATU DOTYCZUY SZKOLENIE

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 pkt 19 (Dz. U. Nr 73 Poz. 392)

brak danych

dane do  przeleweu na konto Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:

PEKAO SA. Oddział w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831
z dopiskiem “CERTYFIKAT / 2022" + nazwisko

Invalid Input

Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest udział w 3 stopniach kursu: STAL 1, STAL 2 i STAL 3 oraz otrzymanie pozytywnych ocen z egzaminu. Certyfikat jest ważny 5 lat (liczone od daty egzaminu ostatniego odbytego stopnia). Certyfikat można przedłużyć maksymalnie 2 lata po upływie jego ważności. Kurs przedłużający ważność Certyfikatów [zarówno STAL jak i BETON] przedłuża ważność Certyfikatu o kolejne 5 lat (liczone od daty ważności podanej na dokumencie, zachowując jego ciągłość). Certyfikat zostanie wydany w terminie do 3 m-cy od daty prawidłowo złożonej dokumentacji.
Warunkiem udziału w niniejszym kursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dlatego prosimy o zaznaczenie poniższej opcji:

 

Warunkiem udziału w niniejszym kursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dlatego prosimy o zaznaczenie poniższej opcji:

brak danych

Przepisz tekst z obrazka
Nieprawidłowy kod