W artykule podsumowano aktualne wymagania jakościowe stawiane organicznym powłokom proszkowym na stalach ocynkowanych zanurzeniowo oraz eksperymentalną weryfikację tych wymagań przy zastosowaniu przyspieszonych badań korozyjnych. Badania realizowano w ramach projektu PW.S-859 w 2020 roku.

Z pełną treścią publikacji można zapoznać się tutaj: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6547