IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Innowator Mazowsza PDF Print

There are no translations available.


Rozstrzygnięty został, objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, konkurs „Innowator Mazowsza”. Jego celem było kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród młodych naukowców i przedstawicieli biznesu z regionu mazowieckiego. Podejmowanie wspólnych inicjatyw, ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości na terenie Województwa Mazowieckiego spowoduje wzrost konkurencyjności naszego regionu zarówno w kraju, jak również na arenie międzynarodowej.
 


Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – „Młoda Innowacyjna Firma” i Innowacyjny Młody Naukowiec.
 

W kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec laureatem został dr Łukasz Topczewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za pracę z dziedziny inżynierii lądowej, dotyczącą udoskonalenia nieniszczącej metody radarowej i jej zastosowania do kontroli mostów betonowych.
 
  dr Łukasz Topczewski
 

Doceniono znaczenie tomografii radarowej dla szybkich badań diagnostycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz fakt opracowania nowatorskiej metody wykorzystującej radar do badania struktur betonowych, umożliwiającej dwu-, a nawet trójwymiarowe odwzorowanie wewnętrznej struktury betonu zbrojonego.