IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Spis treści rocznika 2008 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Drukuj


Nr 174/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Przedwczesne uszkodzenia asfaltowych warstw ścieralnych na przedwiośniu
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: V. Mauduit, C . Mauduit,N . Vulcano-Greullet, N . Coulon - „Dégradations précoces des couches de roulement bitumineuses à la sortie des hivers”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 859/2007

Spękania w nawierzchniach z betonu cementowego spowodowane alkaliami
Opracowanie mgr inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: R. Breitenbücher -„Besonderheiten bei Alkali-Kieselsäure-Reaktionen in Betonfahrbahndecken”, zamieszczonego w czasopiśmie Beton - und Stahlbetonbau nr 8/2007

Obiekty inżynierskie
Nowe spojrzenie na projektowanie mostów
Opracowanie mgr inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: Man-Chung Tang, P.E., Hon. M. ASCE - „Rethinking Bridge Design: A New Configuration”, zamieszczonego w czasopiśmie Civil Engineering ASCE nr 7/2007

Ekonomika drogowa
Ocena przekroczenia kosztów przy układaniu nawierzchni asfaltowych metodami kontroli statycznej procesu technologicznego
Opracowanie mgr inż. Moniki Zapaśnik na podstawie artykułu: K. Nassar, W. Nassara i M. Hegab - „Evaluating Cost Overruns of Asphalt Paving Project Using Statistical Process Control Methods”, zamieszczonego w Journal of Construction Engineering and Management nr 11/2005

Mechanizacja i organizacja robót drogowych
Aspekty produktywności przebudowy miejskiej autostrady w sposób przyspieszony
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: Eul-Bum Lee, Hojung Lee i C. W. Ibbs. - „Productivity Aspects of Urban Freeway Rehabilitation with Accelerated Construction”, opublikowanego w czasopiśmie Journal of Construction Engineering and Management nr 10/2007

Ochrona środowiska

Mieszanki mineralno-asfaltowe z dodatkiem syntetycznego zeolitu
Opracowania Damiana Łokaja na podstawie artykułu: W. Barthel, J.-P. Marchand, M. von Devivere - „Warm asphalt mixes by adding a synthetic Zeolite”, zamieszczonego w materiałach kongresowych „3rd Eurasphalt & Eurobitume Congress Vienna 2004”