Badanie innowacyjnej metody stabilizacji Ubocznych Produktów Spalania przy użyciu Aktywatora

„Badanie innowacyjnej metody stabilizacji Ubocznych Produktów Spalania przy użyciu Aktywatora” realizowanego w ramach programu GEKON II – Generator Koncepcji Ekologicznych (Projekt nr 267635)

Projekt będzie realizowany pomiędzy Narodowym Funduszem Badań i Rozwoju a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz konsorcjum:
- Bercanan Sp. z o.o., ul. Podgrodzie 1/60, 42-500 Będzin - Lider projektu,
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa (Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie, Pracownia Betonów i Kruszyw – TW-2).


Czas realizacji projektu: od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Celem projektu będzie badanie zastosowania wodnych dyspersji polimerów (zwanych Aktywatorem) do przetwarzania Ubocznych Produktów Spalania (UPS) do wytwarzania materiałów wykorzystywanych do budownictwa drogowego. Projekt będzie realizowany w oparciu o Patent nr 207759. Opatentowana technologia daje możliwość modyfikacji składu mieszanin popiołowo-cementowych dzięki zastosowaniu wodnych dyspersji polimerowych co pozwala na wytworzenie materiałów charakteryzujących się większą wytrzymałością mechaniczną niż odpowiadające im materiały wyjściowe, a przede wszystkim daje możliwość znacznego zwiększenia zawartości UPS w tych mieszaninach z zachowaniem wytrzymałości materiałów. Komercyjne wdrożenie nowej metody spowoduje ograniczenie uciążliwości UPS oraz dzięki opracowaniu technologii wytwarzania materiałów o porównywalnej lub większej wytrzymałości mechanicznej niż materiały wyjściowe da możliwość nielimitowanego ich wykorzystywania w branży budownictwa drogowego.


W ramach niniejszego projektu Konsorcjum IBDiM - Bercanan, chce sprawdzić na podstawie badań laboratoryjnych i polowych trzy nowe modyfikacje wodnych dyspersji polimerów zwanych dalejAktywatorem, w tym trietoksyloktylosilan modyfikowany kwasem abietynowym oraz polimery naftalenowe modyfikowane kwasem abietynowym oraz nowe żywice melaminowe modyfikowane kwasem abietynowym. Głównym celem projektu jest chemiczna modyfikacja składu opatentowanego Aktywatora prowadząca do zmiany jego właściwości fizyko-chemicznych oraz katalitycznych. Dzięki tym modyfikacją możliwe będzie wykorzystanie jego rożnych nowych wariantów chemicznych w zależności od przeznaczenia oraz rodzaju popiołów/odpadów z którymi będzie mieszany, w celu uzyskania lepszych właściwości fizyko-chemicznych oraz fizyko-mechanicznych otrzymanych produktów końcowych (odpadów ze zmienionymi właściwościami chemicznymi pod wpływem działania Aktywatora). Głównym założeniem projektu jest opracowanie takich modyfikacji Aktywatora, które pozwolą na otrzymywanie z produktów odsiarczania spalin oraz mieszanin popiołów lotnych, kruszyw, popioło-żużli i cementu pełnowartościowych materiałów budowlanych, które będą mogły być wykorzystane w branży budowlanej, głównie przy budowie dróg.


Docelowe badania w ramach niniejszego projektu ukierunkowane będą w kilku płaszczyznach badawczych, a wyniki badań posłużą do próby komercyjnego wdrożenia trzech produktów.


W ramach projektu zostanie zrealizowanych 6 głównych zadań:
1.    Zsyntezowanie, przygotowanie i określenie właściwości fizyko-chemicznych wodnych dyspersji polimerowych AK_1, AK_2 oraz AK_3.
2.    Budowa pilotażowej linii technologicznej wraz z adaptacją zamkniętego medium natryskowego wraz z optymalizacją jej działania.
3.    Badania laboratoryjne składników mieszanin popiołowo-cementowych.
4.    Przygotowanie mieszanin popiołowo-cementowych oraz popiołowo-cementowych z dodatkiem aktywatora (AK_1, AK_2, AK_3).
5.    Ustalenie optymalnego i najbardziej racjonalnego dodatku stabilizatora AK_1, AK_2, AK_3.
6.    Badania wybranych mieszanin popiołowo-cementowych z optymalną zawartością aktywatorów w zależności od zawartości cementu.

Więcej informacji:

dr inż. Andrzej Duszyński - tel.71 3853880, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Aneta Pryga-Szulc - tel.71 3853880, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.