Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących - SPID

Celem projektu jest stworzenie unikalnego na skalę międzynarodową mobilnego laboratorium do badania infrastruktury drogowej, służącego do realizacji prac badawczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz na rzecz polskiej gospodarki.


Celem naukowym projektu jest optymalizacja procesów kwantyfikacji parametrów infrastruktury drogowej poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu oceny nawierzchni i obiektów inżynierskich, opartego na zintegrowanej analizie parametrów, uzyskanych na podstawie badań metodami nieniszczącymi NDT.


Realizacja projektu przyczyni się do:
•    zwiększenia wykorzystywania nowoczesnych systemów pomiarowych NDT w projektowaniu wzmocnień i remontów istniejących nawierzchni drogowych,
•    wspomagania projektowania konstrukcji mostowych nowoczesnymi metodami diagnostycznymi,
•    badania i określania nośności nawierzchni lotniskowych wg metody ACN-PCN,
•    wykorzystywania nowoczesnych systemów pomiarowych NDT w monitoringu stanu nawierzchni sieci drogowych i konstrukcji mostowych,
•    polepszenia jakości wyników badań odbiorczych nowych i remontowanych odcinków dróg i konstrukcji mostowych.

 

W ramach projektu stworzone zostanie Centrum Rozwoju Nieniszczących Badań Drogowych. Oferować będzie ono możliwość kształcenia się i rozwoju naukowców z różnych jednostek badawczych w zakresie wysoko wyspecjalizowanych nieinwazyjnych technik pomiarowych. Jednym z ważniejszych zadań Centrum jest wzmocnienie współpracy między innymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania z zakresu diagnostyki infrastruktury drogowej.


Termin zakończenia realizacji: 31.03.2011


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytetu  2. Infrastruktura sfery B+R, Działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Projekt realizuje cel główny POIG, jakim jest „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”.


KOORDYNATOR PROJEKTU:
mgr inż. Jacek Sudyka
Zakład Diagnostyki Nawierzchni
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 604 560 464