Inicjatywa Cornet

DuraCoat

Projekt badawczy DuraCoat realizowany w ramach Inicjatywy Cornet finansowanej przez NCBR

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Wnioskodawca projektu ze strony Polski) we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures (DuraCoat). Partnerami projektu ze strony Niemiec są:


– Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL),
– Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).


W Polsce prace badawcze wykonywane są zarówno w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, jak i w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 8 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o, ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, CORRPOL Sp. z o.o., DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., TALKOR Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011, obowiązującego od 1 lipca 2013 r., wprowadzono do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych wymaganie Nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Zał. 1 do Rozporządzenia), w którym najistotniejszą sprawą jest zapewnienie trwałości obiektów budowlanych. Wiadomo, że konstrukcja stalowa niezabezpieczona przed korozją, lub źle zabezpieczona, po kilku czy kilkunastu latach utraci swoją nośność i stateczność. Biorąc powyższe pod uwagę widać, jak ważne jest określenie i zoptymalizowanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych.

Celem projektu jest opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyni się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją.

W ramach realizacji projektu zostaną przebadane systemy powłokowe stosowane w ciągu ostatnich 10–20 lat na stalowe konstrukcje mostowe, głównie epoksydowo/poliuretanowe powszechnie używane w Europie na tego typu obiekty. Powłoki będą oceniane bezpośrednio na wytypowanych mostach pod względem uszkodzeń i utraty właściwości barierowych oraz korozji podpowłokowej, jak również metodami laboratoryjnymi pod względem odporności na czynniki mechaniczne, korozyjne i atmosferyczne. W ramach realizacji projektu będą również badane wyroby lakierowe nowej generacji, w systemach jedno-, dwu- i trójpowłokowych.

Wyniki badań właściwości dotychczas stosowanych systemów powłokowych otrzymane w laboratorium i na istniejących konstrukcjach stalowych, w porównaniu z właściwościami nowoczesnymi systemów, pozwolą zarówno na stwierdzenie przydatności zastosowanych metod badawczych do oceny i przewidywania trwałości powłok w warunkach rzeczywistych, bez konieczności prowadzenia długotrwałych badań polowych, jak również na wytypowanie optymalnych systemów powłokowych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów zniszczeń powłok lakierowych, w zależności od środowiska i poznania czynników w największym stopniu wpływających na uszkodzenia. Ocena powłok bezpośrednio na obiektach (po ponad 10 latach) i porównanie wyników z wynikami badań przyspieszonych pozwoli na zweryfikowanie wiedzy producentów farb, wykonawców zabezpieczeń i inwestorów w zakresie przydatności poszczególnych wyrobów do określonych zastosowań. Będzie również pomocna przy opracowywaniu nowoczesnych systemów powłokowych i projektowaniu zabezpieczeń do długotrwałej ochrony przed korozją.

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 390 02 71