Inicjatywa Cornet

ZincPower

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Wnioskodawca projektu ze strony Polski) we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties”.

Partnerami ze strony niemieckiej jest stowarzyszenie – Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL) oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).

Celem projektu jest opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym. Cel ten zamierza się osiągnąć dzięki zastosowaniu w gruntach nowych pigmentów cynkowych, opracowanych przez IPA, zmodyfikowanych pod względem kształtu, wielkości cząstek, składu (cynk, stopy cynku) i modyfikacji powierzchniowej: organicznej i nieorganicznej (cienka warstwa Mg, Al), mających na celu zmniejszenie szybkości korozji cynku w powłokach.

Przewiduje się, że zastosowanie pigmentów cynkowych nowej generacji umożliwi otrzymanie gruntów organicznych dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynowym gruntom nieorganicznym, z możliwością nakładania ich na gorzej przygotowane podłoże, dzięki czemu uzyska się rozszerzenie rynku farb renowacyjnych o wysokojakościowe grunty cynkowe, należące do grupy skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Opracowanie nowych gruntów cynkowych będzie miało ponadto korzystny wpływ na ochronę środowiska. Modyfikacja pigmentów cynkowych może zmniejszyć szybkość roztwarzania się cynku w środowisku eksploatacji powłok, a tym samym zmniejszyć ilość związków cynku uwalniających się z powłoki. Zastosowanie gruntów cynkowych skutecznie chroniących podłoże stalowe przed korozją, a jednocześnie bardziej tolerancyjnych do niedokładnie oczyszczonego podłoża, pozwoli na zmniejszenie liczby koniecznych napraw i renowacji, co również przyczyni się do ochrony środowiska.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do poznania udziału i roli mechanizmów ochronnego działania zmodyfikowanych pigmentów cynkowych – katodowego i barierowego. W praktyce – wyniki badań posłużą do opracowania nowych epoksydowych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych.

Więcej informacji:
dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 390 02 71