20 października 2021

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (3/2021 Vol. 20). Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

W numerze zostały opublikowane artykuły:

  • Zasady przyjmowania obciążeń przy sprawdzaniu nośności zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych / Guidelines for determining load and actions on historic railway bridges

Janusz Rymsza, Anna M. Rakoczy; DOI: 10.7409/rabdim.021.013

 

  • Identyfikacja liczby pojazdów przeciążonych na podstawie danych z wybranych preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu / Identification of the number of overloaded vehicles on the basis of data from chosen weigh-in-motion preselection stations

Tomasz Kula, Leszek Rafalski; DOI: 10.7409/rabdim.021.014

 

  • Ocena nośności pali CFA z podstawą poszerzoną metodą iniekcji strumieniowej / Evaluation of bearing capacity of CFA piles with bases widened by means of jet grouting

Leszek Rafalski, Czesław Szymankiewicz, Dariusz Słowikowski, Dariusz Petyniak; DOI: 10.7409/rabdim.021.015

 

  • Odmienność projektowania obiektów budowlanych na powierzchni terenów górniczych oraz pogórniczych zagrożonych zawodnieniami na przykładzie dużej inwestycji drogowej / Specificity of design criteria of structures on the surface of mining and post-mining areas threatened by flooding: case study of a large-scale road project

Dariusz Ignacy, Piotr Gruchlik; DOI: 10.7409/rabdim.021.016

 

  • Szacowanie aktualnego poziomu niezawodności konstrukcji istniejących mostów i wiaduktów kolejowych / Estimation of the current structural reliability level of existing railway bridges and viaducts

Anna M. Rakoczy, Aleksandra Jivan-Coteti; DOI: 10.7409/rabdim.021.017

 

  • Efektywność napraw weekendowych ulic Warszawy na podstawie parametrów czaszy ugięć / The effectiveness of weekend road rehabilitations in Warsaw on the basis of deflection basin indices

Dominika Maliszewska, Maciej Maliszewski, Rafał Rembelski; DOI: 10.7409/rabdim.021.018

 

  • Ocena zapotrzebowania na remonty nawierzchni podatnych na podstawie występowania spękań i kolein / Rehabilitation needs assessment of flexible pavements based on cracking and rutting distress

Ripunjoy Gogoi, Bhupali Dutta; DOI: 10.7409/rabdim.021.019

 

Życzymy interesującej lektury!