20 listopada 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa dr. hab. inż, Piotra Olaszka, prof. IBDiM, mgr. inż. Mirosława Biskupa, mgr. inż. Andrzeja Matyska i mgr. inż. Ewy Twardosz pod tytułem pt. "Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM".
Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 91.

W monografii zaprezentowano doświadczenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związane z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Autorzy scharakteryzowali stosowaną przez IBDiM metodykę badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem z podziałem na badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym oraz przedstawili konkretne przykłady wykonanych badań. Kryteria wyboru uwzględniały specyfikę badań konstrukcji lub wystąpienie nietypowego zachowania konstrukcji podczas obciążenia. Prace były realizowane przez Zakład Mostów IBDiM i Ośrodek Badań Mostów, IBDiM Filia Kielce. W podsumowaniu autorzy wskazali główne wnioski z omawianych badań oraz wizję roli badań pod próbnym obciążeniem w najbliższej przyszłości. Proponowane zmiany podejścia do badań odbiorczych pod próbnym obciążeniem są zgodne z wytycznymi "WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu".

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).
Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

Szczegółowy opis publikacji: Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM