17 maja 2022

Zapraszamy do przeczytania artykułu "Konsekwencje ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dla transportu pasażerskiego" autorstwa dr Agnieszki Łukasiewicz, opublikowanego w kwartalniku Studia BAS, 1(69) 2022.

Celem artykułu jest pokazanie wpływu pandemii COVID-19 na ewolucję transportu pasażerskiego oraz kierunki rozwoju tego sektora, a także na zmianę w zachowaniach komunikacyjnych. W opracowaniu przeanalizowano ruch pasażerski w transporcie lotniczym, kolejowym i publicznym i te dane porównano z wielkością i strukturą ruchu przed pandemią.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać tutaj.

Polecamy także uwadze wydaną przez IBDiM monografię pt. Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19, której autorami są dr inż. Marcin Świtała i dr Agnieszka Łukasiewicz.