22 lipca 2022

Dr inż. Jindřich Frič, dyrektor czeskiego Instytutu CDV (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) odwiedził IBDiM w dniu 21 lipca 2022. Celem wizyty była wymiana wzajemnych doświadczeń oraz zapoznanie się z działalnością obu instytutów. Przedstawiciele IBDiM scharakteryzowali działalność Instytutu i omówili realizowane prace i projekty.

Jindřich Frič zaprezentował działania i przedsięwzięcia CDV. Obie strony wyraziły chęć podjęcia współpracy w przyszłych inicjatywach. Po ogólnej prezentacji, w której uczestniczyli: dr inż. Mariusz Urbański, dyrektor naczelny, Sebastian Kot, prof. Politechniki Częstochowskiej, Monika Kowalska-Sudyka - pełnomocnik dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i Michał Karkowski - p.o. kierownika Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki, rozpoczęło się zwiedzanie laboratoriów. Możliwości badawcze Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów przedstawili Leszek Komorowski i Damian Wojda. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, oprowadził gościa po Laboratorium Technologii Nawierzchni, a Jacek Sudyka pokazał pojazdy diagnostyczne będące w dyspozycji Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni. O pracy Laboratorium Geotechniki i aparaturze badawczej opowiedzieli Mirosław Szpikowski i Renata Cichos-Kabut.