Zapraszamy na Seminarium POLTRIN

Seminarium Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN pt. „Wykluczenie transportowe. Przyczyny i możliwości przeciwdziałania”

13 lutego 2023

Zapraszamy na Seminarium Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN pt. „Wykluczenie transportowe. Przyczyny i możliwości przeciwdziałania”. Seminarium odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, ul. Instytutowa 1, w budynku LTK.

Podległe Ministrowi Infrastruktury instytuty badawcze, działające w obszarze transportu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego tworzą Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network) – POLTRIN. Podejmowane wspólnie działania wzmacniają potencjał Instytutów, umożliwiając realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw. Trzy instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych.

Celem seminarium jest zaprezentowanie rozważań dotyczących zagadnienia wykluczenia transportowego, które było przedmiotem wspólnych analiz prowadzonych przez trzy instytuty badawcze należące do sieci POLTRIN.

Występują: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, dr inż. Mariusz Urbański – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr hab. inż. Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, mgr inż. Piotr Chyliński i mgr inż. Szymon Klemba – Instytut Kolejnictwa, mgr Małgorzata Zysińska i mgr Monika Ucińska – Instytut Transportu Samochodowego, dr Andrzej Soczówka i dr inż. Krzysztof Polak – Instytut Kolejnictwa, dr Agnieszka Łukasiewicz i dr inż. Ewa Kamińska – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

Prowadząca seminarium: dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM

AGENDA