Zgłoś abstrakt na konferencję "Nowoczesne nawierzchnie drogowe"- koniec przyjmowania abstraktów
28 kwietnia 2023 r.!

20 kwietnia 2023

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do zgłaszania abstraktów na konferencję "Nowoczesne nawierzchnie drogowe" - Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych, która odbędzie się 18 października 2023 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • recykling nawierzchni asfaltowych,
  • recykling nawierzchni betonowych,
  • recykling głęboki z zastosowaniem mieszanek MCE i asfaltu spienionego,
  • stosowanie dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu pochodzących z recyklingu,
  • wykorzystanie materiałów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu jako materiałów alternatywnych,
  • wskazanie korzyści ekonomicznych stosowania recyklingu,
  • ocena wpływu na środowisko.

Recykling jest zagadnieniem, które jest coraz częściej obecne w budownictwie i staje się koniecznością przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wynika to bezpośrednio z założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), która zakłada podejmowanie działań w celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, ich racjonalnego wykorzystania, w tym wykorzystania ponownego, tak aby minimalizować wytwarzanie odpadów i ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko.

Budownictwo drogowe jest dziedziną, która z wielu powodów jest szczególnie predysponowana do stosowania recyklingu. Wynika to z dużej objętości robót i, tym samym, zużycia dużej ilości materiałów (np. kruszyw) oraz dużych nakładów energetycznych związanych z procesami produkcji, transportu i budowy.

Zastosowanie recyklingu pozwala uzyskać istotne korzyści w obszarze drogownictwa, zarówno przy budowie nowych dróg, jak i ich remontach oraz przebudowach. Dodatkowo budownictwo drogowe umożliwia wykorzystanie odpadów z innych dziedzin gospodarki. Recykling może zostać uwzględniony potencjalnie w podłożu oraz zarówno w dolnych, jak i w górnych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.

Możliwość i warunki, na jakich można zastosować recykling w budownictwie drogowym jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:

  • przepisy, które powinny określać warunki jego stosowania,
  • dostępne zalecenia technologiczne i wymagania techniczne.

Jednostki naukowe i firmy wykonawcze powinny prowadzić prace badawcze niezbędne do opracowywania nowych i doskonalenia istniejących technologii. Ponadto powinna być stosowana ocena ekonomiczna i środowiskowa stosowania recyklingu.

Kluczem do sukcesu jest upowszechnianie wiedzy wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Streszczenia referatów można zgłaszać do 28 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji: https://mrp23.ibdim.edu.pl