ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • administrowanie budynkami i pomieszczeniami IBDiM,
  • utrzymanie terenów wokół budynków IBDiM,
  • inwestycje i remonty,
  • gospodarka samochodowa i obsługa transportowa,
  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne i gospodarczo-biurowe,
  • wysyłka korespondencji i paczek,
  • prowadzenie magazynu,
  • obsługa warsztatu samochodowego,
  • obsługa warsztatu mechaniczno - konserwacyjnego.