SERIE WYDAWNICZE

Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie

 

2021 S 94 okladka mPraca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego.

 Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę. Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingów dla pojazdów ciężarowych. Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych. W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE. Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy przeznaczone bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych. Ostatnia część opracowania prezentuje przykłady testów kwalifikacyjnych, jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.