SERIE WYDAWNICZE

Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie

 

2021 S 94 okladka mPraca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego.

 Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski, mgr inż. Tadeusz Dzienis, dr inż. Ewa Dołęga-Olejniczak

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę. Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingów dla pojazdów ciężarowych. Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych. W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE. Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy przeznaczone bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych. Ostatnia część opracowania prezentuje przykłady testów kwalifikacyjnych, jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.