SERIE WYDAWNICZE

Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania

 

s89 okladka mAutorzy: mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz, dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Piotr Rychlewski, inż. Łukasz Górecki


Ściany szczelinowe są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obudów głębokich wykopów oraz tuneli budowanych metodą odkrywkową. Barety i fundamenty ze ścian o ogromnej nośności i sztywności umożliwiają posadowienia nieosiągalne innymi technikami.

Od książki K. Grzegorzewicza z 1975 r. nie ukazała się w kraju żadna obszerna praca na ten temat.

W monografii przedstawiono historię wdrażania ścian szczelinowych w świecie i w Polsce, informacje o konstrukcjach ze ścian, technologii ich wykonywania, cieczach stabilizujących (bentonitowych, polimerowych i twardniejących), głębieniu i formowaniu, konstruowaniu zbrojenia i elementów ścian. Podano klasyfikację wymagań szczelności ścian i zapewniające ją rozwiązania konstrukcji. Obszernie opisano rozwiązania obudów ze ścian oraz metody głębienia wykopów, z zabezpieczaniem ich kotwami gruntowymi, rozporami i zastrzałami, stropami konstrukcji itp., odwodnienia i uszczelnianie wykopów oraz wpływ na budowle i instalacje w ich otoczeniu. Opisano specyfikę konstrukcji oporowych ze ścian na otwartej przestrzeni, narażonych na wpływy atmosferyczne.

Omówiono barety jako fundamenty i posadowienia słupów pomocniczych podpierających stropy, a także badania statyczne nośności i przemieszczeń baret. Przedstawiono prowadzenie robót związanych z wykonaniem ścian i wykopów oraz ich monitorowanie.
Obszerną część pracy stanowią przykłady zastosowań ścian i baret, m.in. w niecodziennych obiektach jak dworzec Nowa Łódź Fabryczna, rekordowy wieżowiec Varso czy inne wieżowce oraz posadowienia mostów i estakad. Pouczające są przykłady niepowodzeń: awarii i problemów wykonawczych, a także nieracjonalnych rozwiązań. Uzupełniają je wskazówki z doświadczeń i porady praktyczne, ostrzeżenia i komentarze.

Praca zawiera zestawienie norm oraz obszerne piśmiennictwo i skorowidz rzeczowy.

Monografia, w połączeniu ze zaktualizowanymi wytycznymi "Warunki techniczne wykonywania i odbioru ścian szczelinowych i baret", stanowi kompendium praktycznej wiedzy z tej specyficznej dziedziny fundamentowania. Będzie ona przydatna dla inwestorów i projektantów obiektów oraz wykonawców i nadzoru.