08 października 2021

Zapraszamy do przeczytania atykułu “The Integration of Two Interferometric Radars for Measuring Dynamic Displacement of Bridges” autorstwa Piotra Olaszka , Andrzeja Świercza i Francesco Boscagli opublikowanego w czasopiśmie Remote Sensing 2021, 13(18). W artykule przedstawiono nowatorską metodę zastosowania zestawu dwóch radarów interferencyjnych do pomiaru jednoczesnych pionowych i poziomych drgań konstrukcji mostowej pod obciążeniem dynamicznym. Metoda została sprawdzona podczas badań mostów kolejowych.

 Prace były prowadzone w IBDiM przy współpracy z IDS GeoRadar (Part of Hexagon) z Pisa (Włochy) oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN z Warszawy.

 W artykule przedstawiono również dwa podobne i niezależnie opracowane rozwiązania przez University of Florence oraz przez Karlsruhe Institute of Technology (obie publikacje również z 2021 r).

Z pełną treścią naszej publikacji można zapoznać się tutaj: https://doi.org/10.3390/rs13183668.