09 luty 2022

Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa jest jednym z trzech Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów utworzonych przez Polski Kongres Drogowy. Pozostałe dwa to Komitet Techniczny Drogownictwa i Komitet Techniczny Mostownictwa. Komitety powstały w efekcie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.

Główne cele działalności Komitetów to m.in. wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych wzorców i standardów, identyfikowanie zmian w rekomendowanych wytycznych oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

W skład Komitetów Technicznych weszli powołani przez Ministra Infrastruktury przedstawiciele administracji drogowej, instytutów badawczych, Izby Inżynierów Budownictwa, organizacji branżowych z obszaru drogownictwa oraz podmiotów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem dróg.

Przewodniczącym Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego został dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, natomiast Sekretarzem Komitetów Technicznych - dr inż. Maciej Hałucha. Komitetem Technicznym Drogownictwa pokieruje mgr inż. Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach a Komitetem Technicznym Mostownictwa - dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG.

Więcej o Wzorcach i Standardach w drogownictwie