28 stycznia 2022

Publikacja jest efektem czteroletniej współpracy w ramach Akcji COST CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy.

Głównym celem projektu było stworzenie europejskiej sieci podmiotów skupiającej się na rozwoju modeli i platform gospodarki opartej na współpracy oraz na społecznych i technologicznych skutkach takiej gospodarki poprzez podejście skoncentrowane na praktyce.

 

Ze strony IBDiM w projekcie uczestniczyła dr Agnieszka Łukasiewicz z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki, która jest współautorką trzech rozdziałów w części III "Mapping Sectors of the Sharing Economy in European Countries":

5.Shared Mobility: A Reflection on Sharing Economy Initiatives in European Transportation Sectors,

8. Unpacking the Financial Services and Crowdfunding Evolution in the Sharing Economy,

16. The Sharing Economy Business Models in Poland: Aspects of Trust, Law, and Initiatives Facing the COVID-19 Pandemic.

E-book The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions jest dostępny bezpłatnie tutaj.