22 czerwca 2022

W imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dziękujemy Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów za dotychczasową współpracę i merytoryczny wkład w prace Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego...

 

 

 podziekownia OIGD