01 lipca 2022

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (2/2022 Vol. 21).

W numerze zostały opublikowane artykuły:

Analiza MES i zmęczeniowa nawierzchni podatnych na podstawie modelowania rozkładu temperatury/Finite element and fatigue analysis of flexible pavements based on temperature profile modeling

Autorzy: Seoyoung Cho, Éva Lakatos
DOI: 10.7409/rabdim.022.006

Przegląd badań nośności podłoża gruntowego pod nawierzchnie lotniskowe/Review of subgrade bearing capacity tests for airfield pavements

Autorzy: Ryszard Chmielewski, Mariusz Wesołowski, Damian Waliszewski
DOI: 10.7409/rabdim.022.008

Badanie deformacji powłoki ekologicznego obiektu gruntowo-powłokowego z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych/Examination of the deformation of an animal overpass soil-steel structure by means of geodetic measurements

Autor: Czesław Machelski
DOI: 10.7409/rabdim.022.008

Szacowanie natężenia strumienia ruchu z wykorzystaniem pomiaru drgań powierzchni jezdni/Estimation of traffic flow using measurements of road surface vibrations

Autorzy: Rafał Burdzik, Ireneusz Celiński
DOI: 10.7409/rabdim.022.009

Kinetyka nasączania wodą zapraw cementowych modyfikowanych emulsją bitumiczną/Water absorption kinetics of bitumen modified cement mortars

Autorzy: Liudmyla Trykoz, Maryna Rezunenko, Oksana Pustovoitova, Victoria Semenova-Kulish, Dmytro Borodin
DOI: 10.7409/rabdim.022.010

 

Wszystkie artykuły są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Życzymy interesującej lektury!