20 lipca 2022

W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja European Technical Coatings Congress 2022. W ciągu trzech dni konferencyjnych odbyły się sesje plenarne, 6 sesji równoległych, sesje posterowe oraz wystawa. Prezentacje dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji naukowo-technicznych z nimi związanych.
Instytut reprezentowali pracownicy Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów.

Dr inż. Agnieszka Królikowska wystąpiła z prezentacją pt. "Carelessnes in morphology design can affect organic coatings performance" (autorzy: A. Królikowska, L. Komorowski, P. Bonora), a Damian Wojda przedstawił "Colour durability of PUR topcoats - how to choose durable colour?" (autorzy: D.Wojda, A. Królikowska, I. Kunce).
A. Królikowska prowadziła także jedną z sesji.

W sesji posterowej zaprezentowana została praca pt. "Waterbased, environmental friendly zinc primers" autorstwa I. Gajecka, S. Piłat, L. Komorowski, A. Królikowska, I. Kunce, M. Urbański, D. Wojda, K. Zacharuk, M. Zubielewicz, E. Langer. Przedstawione na posterze badania są prowadzone w ramach projektu EcoWaterZinc, realizowanego w ramach inicjatywy CORNET.

ETCC 2022 EcoWaterZinc Plakat v5 wersja ostateczna

Kongres ETCC jest organizowany od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbył się w Polsce. Organizatorami polskiej edycji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries.
Program ETCC2022 zawierał ponad 130 referatów oraz 68 prezentacji posterowych przedstawionych przez 200 autorów z wielu krajów całego świata. Tematyka referatów, posterów oraz wystawy obejmowała m.in.: nowe surowce i materiały, nowe produkty i formulacje, urządzenia i techniki produkcyjne i aplikacyjne, zagadnienia ochrony środowiska oraz zmiany legislacyjne.