Artykuł prof. J. Rymszy o przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui dostępny w formie audio

03 listopada 2022

Informujemy, że artykuł, w którym dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, wyjaśnia przyczyny katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui, jest dostępny w formie podcastu.

Zapraszamy do wysłuchania!

Artykuł prof. J. Rymszy

Artykuł został opublikowany na stronie Research Outreach.