TRA2022

Każdy dzień konferencji był poświęcony konkretnemu tematowi:

 • Inteligentne rozwiązania i społeczeństwo,

 • Zielona mobilność i dekarbonizacja,

 • Innowacyjna infrastruktura dla Europy 2030 r.,

 • Polityka i ekonomia na rzecz konkurencyjnej Europy.

Szczegółowe relacje można przeczytać na stronie traconference.eu.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa. W ramach zorganizowanego przez stowarzyszenia ECTRI, EURNEX i FEHRL wspólnego stoiska "Research Village Associations" Instytut Badawczy Dróg i Mostów mógł pokazać swoją działalność. Z prezentacjami wystąpili mgr inż. Michał Karkowski z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki i dr inż. Maciej Maliszewski z Zakładu Technologii Nawierzchni.

IBDiM na Transport Research Arena TRA2022       IBDiM na Transport Research Arena TRA2022
         
IBDiM na Transport Research Arena TRA2022       IBDiM na Transport Research Arena TRA2022

M. Karkowski mówił o inteligentnym, skalowalnym systemie do ekstrakcji i analizy sygnałów półakustycznych. Natomiast M. Maliszewski w dwóch wystąpieniach przedstawił praktyczne możliwości wykorzystania ogrzewania mikrofalowego w procesie budowy i naprawy nawierzchni asfaltowych oraz szybkie naprawy nawierzchni jako rozwiązanie dla bardziej ekologicznych dróg.

IBDiM na Transport Research Arena TRA2022       IBDiM na Transport Research Arena TRA2022

 

Następna konferencja Transport Research Arena odbędzie się w dniach 15-18 kwietnia 2024 r. w Irlandii.

REJESTRACJA WSTĘPNA na TRA 2024!

Transport Research Arena TRA jest największą i najważniejszą europejską konferencją poświęconą wszystkim rodzajom transportu i mobilności. To doskonałe miejsce dla naukowców, przedstawicieli przemysłu, decydentów i polityków, którzy mogą się spotkać i wziąć udział w dyskusji na temat tego, jak badania i innowacje mogą zmienić system transportu i mobilności. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z trendami w zakresie mobilności w różnych częściach Europy, poznania osiągnięć przemysłu, a także wymiany najlepszych praktyk w zakresie polityki i wdrożeń.

Inicjatorem TRA jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR oraz Europejskimi Platformami Technologicznymi:

 • European Road Transport Research Advisory Council ERTRAC,
 • European Rail Research Advisory Council ERRAC,
 • European Technology Platform WATERBORNE,
 • European Technology Platform Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe ALICE,
 • European Construction, built environment and energy efficient building Technology Platform ECTP,
 • Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe ACARE
  oraz stowarzyszeniem European Transport Research Alliance ETRA.