Rada Programowa Stowarzyszenia ITS Polska

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, Przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska

01 lutego 2023

Uprzejmie informujemy, że w wyniku uchwały podjętej przez członków Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska i Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS, została utworzona połączona Rada Programowa Stowarzyszenia ITS Polska. Jej Przewodniczącym został dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM. Rada stanowi organ inicjujący i opiniodawczy w Stowarzyszeniu ITS Polska, które skupia wykonawców, odbiorców rozwiązań i środowisko naukowe związane z rozwojem inteligentnych rozwiązań drogowych w Polsce.

Rada Programowa Stowarzyszenia ITS Polska - Tomasz KamińskiInstytut Badawczy Dróg i Mostów od lat aktywnie uczestniczy w pracach badawczych dotyczących Inteligentnych Systemów Transportowych i we wdrażaniu ich efektów. Dotychczas zrealizowane zostały m.in. projekty RID (Rozwój Innowacji Drogowych – dla GDDKiA) oraz systemy akwizycji danych o pojazdach i systemy ważenia pojazdów w ruchu. Prace badawcze są obecnie kontynuowane w ramach zadań badawczych realizowanych dla GDDKiA.

Nowy skład Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska znajdziecie Państwo klikając zakładkę „Zarząd” na stronie ITS Polska.

Panu Profesorowi gratulujemy objęcia nowej funkcji!