XII Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich

26 maja 2023

W ubiegłym tygodniu odbył się XII Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich. Instytut Badawczy Dróg i Mostów był reprezentowany przez dr Agnieszkę Łukasiewicz, dr inż. Ewę Kamińską i dr. hab. inż. Tomasza Kamińskiego, prof. IBDiM z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki oraz dr. inż. Marcina Świtałę z Zakładu Ekonomiki.

Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich jest najważniejszym branżowym wydarzeniem w Polsce umożliwiającym dyskusję na tematy dotyczące elektromobilności, ekologii i technologii wodorowych, cyfryzacji miast, technologii komunikacji z mieszkańcami i zarządzania bazami danych, a także planowania przestrzennego i jakości usług publicznego transportu zbiorowego.

W tegorocznym wydarzeniu szczegółowo omawiano m.in. takie zagadnienia, jak: smart city, mikromobilność, aplikacje i nowe technologie, pomysły polityków na rozwój transportu publicznego, rosnące koszty a rozwój oferty przewozowej, ekosystem technologii w miastach, mobilność miejska a neutralność klimatyczna, bezpieczeństwo w aplikacjach taksówkarskich czy lokalne inicjatywy, dialog i zarządzanie komunikacją z mieszkańcami.

Prof. Tomasz Kamiński uczestniczył w debacie Technologie w zarządzaniu transportem publicznym, podczas której dyskutowano nt.:

-            integracji usług miejskich dla mieszkańców w ramach platform,

-            systemów zliczania pasażerów, usprawniania organizacji i optymalizacji siatki połączeń, systemów wspomagających zarządzanie infrastrukturą przystankową,

-            wymiany danych pomiędzy urządzeniami w pojeździe, między pojazdami oraz między infrastrukturą drogową a pojazdami.

 

Organizatorami Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Transport Publiczny.

 


Zdjęcia: ZDG TOR