29 marca 2022

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza na kurs przedłużający ważność Certyfikatu dot. zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i/lub betonowych

CERTYFIKAT STAL-BETON/2022

28 marca 2022

Zapraszamy do przeczytania artykułu pt. "Barety - niedoceniany rodzaj fundamentów głębokich", którego autorami są mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz i dr inż. Bolesław Kłosiński.

09 luty 2022

Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa jest jednym z trzech Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów utworzonych przez Polski Kongres Drogowy. Pozostałe dwa to Komitet Techniczny Drogownictwa i Komitet Techniczny Mostownictwa. Komitety powstały w efekcie listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.

Główne cele działalności Komitetów to m.in. wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych wzorców i standardów, identyfikowanie zmian w rekomendowanych wytycznych oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

28 stycznia 2022

Publikacja jest efektem czteroletniej współpracy w ramach Akcji COST CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy.

Głównym celem projektu było stworzenie europejskiej sieci podmiotów skupiającej się na rozwoju modeli i platform gospodarki opartej na współpracy oraz na społecznych i technologicznych skutkach takiej gospodarki poprzez podejście skoncentrowane na praktyce.

 

18 stycznia 2022

W dniach 9-13 stycznia 2022 r. prof. dr hab. inż. Adam Zofka uczestniczył zdalnie w 101-szej corocznej konferencji Transportation Research Board (TRB) organizowanej w Waszyngtonie D.C.

17 stycznia 2022

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022-2025. Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, została członkiem Prezydium RGNiSW.

Pani Profesor została powołana na stanowisko Przewodniczącej Komisji Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

11 stycznia 2022

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2021 Vol. 20).
Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

30 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację pt. "Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie". Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 94.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę. Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingów dla pojazdów ciężarowych. Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych. W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE. Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy przeznaczone bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych. Ostatnia część opracowania prezentuje przykłady testów kwalifikacyjnych, jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

29 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM pt. "Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 93).

Bariery ochronne są elementami wyposażenia technicznego dróg, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich rolą jest ograniczanie skutków zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji).

W niniejszej monografii omówiono m.in wymagania dotyczące barier drogowych i mostowych, sposoby ich badania oraz kryteria oceny.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się projektowaniem, stosowaniem i eksploatacją drogowych i mostowych barier ochronnych oraz studentów wyższych uczelni na kierunkach mechanicznych i budownictwa.

 

28 grudnia 2021

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium pt. "Badanie opinii publicznej dotyczące poziomu świadomości społecznej w obszarze pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated vehicles - CAV) oraz identyfikacji oczekiwań społecznych w tym zakresie".

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury z udziałem ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Politechniki Warszawskiej.

27 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa Marcina Świtały i Agnieszki Łukasiewicz pod tytułem "Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19".

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 92.

Obostrzenia związane z koronawirusem, a zwłaszcza ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego wymusiły na większości mieszkańców miast zmianę ich dotychczasowych zachowań i form działania. Autorzy publikacji postawili sobie za cel uzyskanie wiedzy na temat wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miast oraz działalność operatorów i organizatorów transportu miejskiego.