Ekonomika

 • przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej,

 • doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych,

 • ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej,

 • analiza działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw,

 • badania empiryczne zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim,

 • ekspertyzy naukowe wdrażania różnych rozwiązań wspierających proces autonomizacji transportu drogowego,

 • badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,

 • analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski,

 • gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych,

 • wsparcie badań ewaluacyjnych w obszarze transportu drogowego,

 • prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych,

 • szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej,

 • szacowanie strat spowodowanych zmianą cen budowy obiektów drogowych i mostowych.

 

Zakład Ekonomiki