10 grudnia 2021

W dniach 6-7 grudnia i 9-10 grudnia br. prof. Adam Zofka ponownie uczestniczył jako ekspert z ramienia IBDiM w spotkaniach online w ramach projektu twinningowego AL 16 IPA TR 01 19 "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments", realizowanego na podstawie porozumienia wykonawczego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Spotkanie było okazją przedstawienia i połączenia fachowej wiedzy sektora publicznego z państwa członkowskiego UE i kraju beneficjenta w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów poprzez działania polegające na bezpośredniej współpracy i korzystania z wiedzy ekspertów.

W ramach tej Misji zostały przedstawiane rozwiązania dla partnera z Albanii, związane głównie z ramami oceny oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) dla aktywów drogowych, zasobów i zarządzania projektami drogowymi. Prof. Zofka omówił m.in. swoje praktyczne doświadczenia związane z prowadzonymi przez niego projektami, w tym SIEC_11.5t współfinansowanego z programu Gospostrateg.