21 grudnia 2021

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 grudnia 2021 r. zmarł

Ś.P.

mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz

wieloletni, zasłużony pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, kierownik Zakładu Fundamentowania w latach 1973 - 1983, kierownik Zakładu Geotechniki w latach 2001 - 2002.

Wybitny specjalista z dziedziny fundamentowania mostów, budowy tuneli, współpracy obiektów inżynierskich z podłożem oraz wzmacnianiem fundamentów.

Choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, to jednak brakuje słów, bo żadne z nich nie oddają smutku jaki w nas pozostaje po tej stracie.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

"Wiemy, że są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi,
że są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez
i są takie osoby, o których myśl zawsze zasypie nas lawiną wspomnień."

Pan Krzysztof Grzegorzewicz był wspaniałym, niepowtarzalnym człowiekiem. Człowiekiem wielkiego serca, niezwykle życzliwym, taktownym, pełnym ciepła, spokoju i cierpliwości. Cechował Go wielki szacunek dla ludzi oraz ogromna rzetelność zawodowa. Pracy, która była Jego pasją i Zakładowi, który był Jego drugim domem oddał 48 lat swojego życia. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy i nie zabrakło Mu czasu dla młodszych kolegów. Posiadał ogromną wiedzę zawodową i chętnie oraz umiejętnie się nią dzielił. Zawsze można było na Niego liczyć.
Był pełen dumy z dzieci i wnucząt, kochał rodzinę, życie i bociany.