27 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa Marcina Świtały i Agnieszki Łukasiewicz pod tytułem "Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19".

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 92.

Obostrzenia związane z koronawirusem, a zwłaszcza ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego wymusiły na większości mieszkańców miast zmianę ich dotychczasowych zachowań i form działania. Autorzy publikacji postawili sobie za cel uzyskanie wiedzy na temat wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miast oraz działalność operatorów i organizatorów transportu miejskiego.

 

Niniejsza monografia adresowana jest do wszystkich, którym bliska jest polityka mobilności miejskiej, a zwłaszcza do tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania związane zarówno ze zmianami przemieszczania się po mieście, jak również z określeniem trwałości tych zmian. Innymi słowy, chodzi o ustalenie, czy pod wpływem pandemii koronawirusa nie doszło do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i wykształcenia nowych nawyków.

 

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).

Szczegółowy opis publikacji.