28 grudnia 2021

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium pt. "Badanie opinii publicznej dotyczące poziomu świadomości społecznej w obszarze pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated vehicles - CAV) oraz identyfikacji oczekiwań społecznych w tym zakresie".

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury z udziałem ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Politechniki Warszawskiej.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów reprezentował dr inż. Marcin Świtała z Zakładu Ekonomiki, który przedstawił wyniki badań dotyczące poziomu świadomości społecznej odnośnie rozwiązań umożliwiających dopuszczenie pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych do ruchu drogowego w Polsce.

Kolejnymi prelegentami byli mgr Adrian Wawro oraz dr Anna Urbanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy zaprezentowali wyniki badań dotyczące gotowości inwestycyjnej podmiotów z branży transportu i logistyki w tabor oraz usługi CAV wraz z oceną związanych z tym oczekiwań.