30 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację pt. "Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie". Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 94.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę. Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingów dla pojazdów ciężarowych. Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych. W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE. Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy przeznaczone bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych. Ostatnia część opracowania prezentuje przykłady testów kwalifikacyjnych, jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.