11 stycznia 2022

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2021 Vol. 20).
Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

W numerze zostały opublikowane artykuły:

  • Porównanie parametrów bezpieczeństwa drogowej bariery ochronnej w sytuacji dwukrotnego uderzenia w nią pojazdem w tym samym miejscu / Comparison of safety barrier parameters in the case of double impact at the same location

Ewa Wicher, Dawid Kucharski; DOI: 10.7409/rabdim.021.020

 

  • Właściwości betonu przepuszczalnego do podbudów drogowych w konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego / Properties of pervious concrete as base course in concrete pavement structures

Danuta Bebłacz; DOI: 10.7409/rabdim.021.021

 

  • Analiza wpływu elementów wyposażenia przejść dla zwierząt na ich efektywność / The impact of equipments of animal passages on their efficiency

Ewa Błazik-Borowa, Michał Jukowski, Janusz Bohatkiewicz, Janusz Rymsza; DOI: 10.7409/rabdim.021.022

 

  • Trwałość betonu nawierzchniowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych i w skali budowy drogi ekspresowej / Durability of paving concrete produced in a laboratory setting and obtained in field at expressway construction site

Wojciech Kubissa, Mariusz Dąbrowski, Bartłomiej Chojnacki, Michał A. Glinicki; DOI: 10.7409/rabdim.021.023

 

  • Stan zachowania kruszyw węglanowych w środowisku alkalicznym / State of preservation of carbonate aggregates in alkaline environment

Andrzej Dubiniewicz; DOI: 10.7409/rabdim.021.024

 

  • Badania wpływu nierówności nawierzchni na zmiany nacisków osi pojazdów ciężkich z wykorzystaniem ugięciomierza TSD / Research on the influence of pavement unevenness on heavy vehicles' axle loads variations with the use of TSD deflectometer

Przemysław Harasim, Marcin Gajewski; DOI: 10.7409/rabdim.021.025

 

  • Kontrola jakości pomiarów realizowanych ugięciomierzem TSD na sieci drogowej / Quality control of Traffic Speed Deflectometer measurements on road network

Jacek Sudyka, Przemysław Harasim, Monika Kowalska-Sudyka, Tomasz Mechowski; DOI: 10.7409/rabdim.021.026

 

  • Weryfikacja procedury przygotowania próbek do badania wytrzymałości wybranych hydraulicznych spoiw drogowych / Verification of the sample preparation procedure for strength testing of selected hydraulic road binders

Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Łukasz Jórdeczka, Maria Brenner; DOI: 10.7409/rabdim.021.027

 

  • Ocena ekspercka zarządzania infrastrukturą drogową / Expert evaluation of road infrastructure management

Mariusz Urbański, Jacek Sudyka, Katarzyna Grondys; DOI: 10.7409/rabdim.021.028

 

 

Życzymy interesującej lektury!