17 stycznia 2022

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022-2025. Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, została członkiem Prezydium RGNiSW.

Pani Profesor została powołana na stanowisko Przewodniczącej Komisji Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, który zajmuje się szeroko pojętą współpracą z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa. Do zadań jednostki należy również ocena aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czy wyrażanie opinii w sprawach działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa oraz zarządzania uczelniami.
Zadaniami Komisji Nauki jest m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dot. rozwoju nauki i innowacyjności, opiniowanie spraw dotyczących organizacji i ewaluacji jednostek naukowych, opiniowanie planów i sprawozdań z działalności NCN i NCBR, a także występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru nauki.