18 stycznia 2022

W dniach 9-13 stycznia 2022 r. prof. dr hab. inż. Adam Zofka uczestniczył zdalnie w 101-szej corocznej konferencji Transportation Research Board (TRB) organizowanej w Waszyngtonie D.C.

Podczas konferencji prof. Adam Zofka wziął udział w kilku spotkaniach i sesjach zorganizowanych przez następujące komitety techniczne:

  • AKT20 Pavement Preservation (komitet, którego prof. Adam Zofka jest członkiem),
  • AKM40 Asphalt Mixture Evaluation and Performance,
  • AKT10 Pavement Management Systems,
  • AKP10 Pavement Condition Evaluation.

Doświadczenia z konferencji posłużą w pracach nad projektem SIEC11.5t "Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony", którego prof. Adam Zofka jest kierownikiem. Projekt jest finansowany przez NCBR w ramach konkursu GOSPOSTRATEG.

Transportation Research Board (TRB) jest agendą Narodowej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny (dawniej Narodowej Rady Badań Naukowych Stanów Zjednoczonych), która pełni rolę niezależnego doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kongresu i agencji federalnych w kwestiach naukowych i technicznych o znaczeniu krajowym. Jest wspólnie zarządzana przez Narodową Akademię Nauk, Narodową Akademię Inżynierską oraz Narodową Akademię Medycyny.

Misją TRB jest promocja innowacji i postępu w transporcie. Dzięki obiektywnemu i interdyscyplinarnemu podejściu TRB zapewnia środowiskom naukowym i inżynierskim przepływ informacji w dziedzinie praktyki i polityki transportu, stymuluje prace badawcze, oferuje usługi w zakresie zarządzania badaniami, które promują doskonałość techniczną, udziela porad eksperckich w zakresie polityki i programów transportowych, a także szeroko rozpowszechnia wyniki badań i zachęca do ich wdrażania.

W ramach TRB działa ponad 200 stałych komitetów, które zajmują się konkretnymi aspektami transportu.

Odbywające się corocznie konferencje TRB cieszą się ogromnym zainteresowaniem specjalistów ds. transportu z całego świata (w 2020 r. liczba uczestników wyniosła ponad 14 000) i stanowią jedno z największych wydarzeń wśród kongresów i konferencji transportowych w świecie.