13 maja 2022

Podczas targów Nowa Infrastruktura odbyła się kolejna edycja Forum Utrzymania Dróg i Mostów. Od tego roku wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz targów organizowanych przez Targi Kielce. 

Dwudniowe Forum zostało zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Sesje były poświęcone tematyce:

– Rynek utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce;

– Zmiany przepisów dotyczących infrastruktury drogowej oraz ich wpływ na przyszłość drogownictwa;

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu w utrzymaniu dróg;

– Techniczne aspekty utrzymania w utrzymaniu dróg.

Forum było skierowane do podmiotów zainteresowanych całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym przedsiębiorców oraz zarządców dróg.

Instytut reprezentowali prof. IBDiM Janusz Rymsza z prezentacją na temat zmian przepisów w obszarze mostownictwa oraz dr inż. Maciej Maliszewski, który mówi o weekendowych naprawach nawierzchni.

Z prezentacjami przedstawionymi podczas  Forum można się zapoznać na stronie PKD.

 

 

Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk