Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW skierowane jest do projektantów i wykonawców konstrukcji, stanowi kontynuację dotychczas organizowanych spotkań

Seminarium GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2023”

22 wrzesnia 2022

Celem Seminarium GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże.

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

Seminarium odbędzie się w Sali „A” (III p.), Warszawskiego Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

WIĘCEJ ... WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenia udziału w seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2023 na adres komitetu organizacyjnego.
Koszt uczestnictwa wynosi: 676,50 zł z VAT (550 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 615,0 zł z VAT, 500 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek. Członkowie Izby Inżynierów Budownictwa mogą się starać o pokrycie kosztów udziału przez macierzystą Izbę Okręgową.
Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość na seminarium otrzymania materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu. Wpłat należy dokonywać do 17 lutego 2023 na konto IBDiM
43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: "Wzmacnianie 2023 – nazwisko(a) uczestnika(ków)”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.