InnoTrans 2022

22 wrzesnia 2022

W Berlinie odbyła się trzynasta edycja światowych targów techniki transportowej InnoTrans 2022

Jest to największa w Europie wystawa techniki kolejowej. Wystawcy prezentują swoją ofertę w ramach 5 segmentów tematycznych: Railway Technology (Technika Kolejowa), Railway Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), Public Transport (Transport Publiczny), Interiors (Wyposażenie Wnętrz) i Tunnel Construction (Budowa Tuneli).

Instytut Badawczy Dróg i Mostów reprezentowali: dr inż. Maciej Maliszewski z Zakładu Technologii Nawierzchni oraz mgr inż. Tomasz Gajda i mgr inż. Artur Sakowski z Zakładu Mostów.

Na stoisku Instytutu Kolejnictwa, odwiedzający targi, mieli możliwość zapoznania się również z folderami IBDiM.

IBDiM Innowa k

  Na zdjęciu: dr inż. Maciej Maliszewski z Zakładu Technologii Nawierzchni oraz mgr inż. Tomasz Gajda z Zakładu Mostów

 

InnoTrans – międzynarodowe targi kolejnictwa organizowane od 1996 cyklicznie co dwa lata we wrześniu na terenach Targów Berlińskich. Jest to największa impreza branżowa w świecie. W 2010 organizator targów poinformował o wzroście ilości wystawców do 2200 pochodzących z 44 krajów.

Targi odbywają się co dwa lata w centrum wystawienniczym Messe Berlin , w którym znajdują się zewnętrzne bocznice kolejowe o normalnym torze , wykorzystywane do ekspozycji pojazdów szynowych.

Wystawcy prezentują swoją ofertę w ramach 5 segmentów tematycznych: Railway Technology (Technika Kolejowa), Railway Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), Public Transport (Transport Publiczny), Interiors (Wyposażenie Wnętrz) i Tunnel Construction (Budowa Tuneli).