Wdrożenie pojazdów autonomicznych w ramach obszaru "Autonomiczny transport"

28 listopada 2022

Z inicjatywy Fundacji Digital Poland został opracowany zestaw roboczych rekomendacji, których celem jest:

 1. dynamiczny rozwój cyfrowej Polski,
 2. stymulowanie debaty publicznej w zakresie cyfryzacji, innowacji, nowych technologii oraz ich roli w nowoczesnej gospodarce oraz społeczeństwie,
 3. rozwijanie platformy ponad podziałami do współpracy w zakresie szeroko rozumianej cyfrowej gospodarki oraz sektorów powiązanych (np. elektroenergetyka),
 4. promocja technologii i pokazanie pełnego otoczenia rynkowego („ekosystemu”), tak by politycy patrzyli na sprawę kompleksowo i uzmysłowili sobie rolę i skalę cyfryzacji.

W pracach uczestniczyło czterdzieści jeden organizacji i dwóch byłych ministrów cyfryzacji. Wytyczne zostały przygotowane w dwudziestu pięciu obszarach.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów był liderem opracowania zaleceń dotyczących wdrażania pojazdów autonomicznych w ramach obszaru "Autonomiczny transport".

Pozostałe obszary:

 • Business Support Services (BSS)
 • Cashless - obrót bezgotówkowy
 • Cyfrowa infrastruktura | Centra Przetwarzania Danych oraz publiczna chmura
 • Cyfrowa infrastruktura - sieci komórkowe
 • Cyfrowa infrastruktura - dostęp stacjonarny do internetu
 • Cyfrowe Zdrowie
 • Cyfrowe usługi i marketing
 • Deeptech
 • Edukacja cyfrowa w systemie formalnym (szkoły) i pozaformalnym (NGOs, biblioteki) oraz EdTech
 • Edukacja medialna
 • Efektywność przedsiębiorstw - perspektywa automatyzacji i robotyzacji
 • Elektroenergetyka
 • Elektromobilność
 • eSport
 • FinTech
 • GameDev
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
 • Internet Rzeczy
 • LendTech i digital lending
 • Mobilność współdzielona
 • Polskie IT
 • Półprzewodniki i fotonika
 • Przemysł 4.0
 • Technologie kwantowe

Dokument Czas na cyfrową gospodarkę można pobrać tutaj.