Inauguracja projektu FutuRe

Spotkanie inaugurujące projekt FutuRe - Delivering Innovative rail services to revitalise capillary lines and Regional rail services

15 lutego 2023

W dniach 6 - 7 lutego br. w Wiedniu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt FutuRe - Delivering Innovative rail services to revitalise capillary lines and Regional rail services. Projekt jest realizowany w ramach europejskiego partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking (Obszar Flagowy FA6). Podczas spotkania Instytut reprezentowała dr Agnieszka Łukasiewicz z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki.

Inauguracja projektu FutuRe

Projekt FutuRe skupia się na zagadnieniach związanych z rewitalizacją regionalnych linii kolejowych. Celem projektu jest m.in. zapewnienie długoterminowej rentowności kolei regionalnych poprzez zmniejszenie kosztów jej utrzymania, podniesienie jakości i dostępności usług na regionalnych stacjach kolejowych, zwiększenie zadowolenia klientów oraz uczynienie kolei atrakcyjnym i preferowanym środkiem transportu.

IBDiM jest ważnym partnerem w tematyce wypracowania współpracy pomiędzy transportem kolejowym a drogowym, multimodalności oraz podróży "door to door" na wymagającym obszarze linii kapilarnych.

Zdjęcie - Facebook PKP S.A.