Artykuł w Polish Journal of Management Studies

Zapraszamy do przeczytania artykułu "Residents of small towns as users of public transport during Covid-19 - practical recommendations to city managers"

05 stycznia 2023

Współautorami artykułu "Residents of small towns as users of public transport during Covid-19 - practical recommendations to city managers" są: dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz i dr inż. Mariusz Urbański. (DOI: 10.17512/pjms.2022.26.2.22)

Artykuł W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych wybranym problemom związanym z mobilnością mieszkańców małych miast w warunkach pandemicznych. Celem badań było rozpoznanie i ocena zachowań użytkowników komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwoju miejskiego transportu zbiorowego oraz wpływu pandemii COVID-19 na zmianę zapotrzebowania na podróże.

Otrzymane wyniki pokazały, że mobilność respondentów została znacznie ograniczona i odbywała się najczęściej w formie ruchu pieszego. Skutki pandemii okazały się najsilniej odczuwalne w przypadku podróży związanych z życiem kulturowym oraz realizacją hobby/uprawianiem aktywności fizycznej.

Badania również dowiodły, że rozwój transportu miejskiego wymaga podjęcia licznych inwestycji uwzględniających przede wszystkim poprawę dostępności oferty przewozowej, unowocześnienie obsługi pasażerskiej oraz inwestycje w tabor i punktowe elementy infrastruktury drogowej.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Polish Journal of Management Studies 2022; 26 (2): 265-380.