IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pracownia Lepiszczy Bitumicznych - Kolorowe Nawierzchnie PDF Print

There are no translations available.

Kolorowe nawierzchnie asfaltowe

Lepiszcze "Kameleon"


Lepiszcze "KAMELEON"

Kolorowe nawierzchnie asfaltowe stosowane są w budownictwie drogowym od lat 60-tych. Jednak produkcja ich nie jest technologicznie prosta. Konwencjonalny, czarny asfalt można było zabarwić jedynie na kolor czerwony. Uzyskanie innych barw wymagało opracowania lepiszcza bezbarwnego, które dałoby się zabarwić poprzez dodanie pigmentów. Jednym z takich lepiszczy jest polskie lepiszcze "KAMELEON" opracowane przez połączony zespół IBDiM i IPGum z Piastowa.

Lepiszcze to ma kolor miodowy, jest przezroczyste w filmie i daje się zabarwić na większość kolorów. W roku 1996 została uruchomiona produkcja lepiszcza "KAMELEON” przez Wytwórnię Mas Bitumicznych PRDM w Nowym Sączu, natomiast w roku 2000 została uruchomiona produkcja w INCO VERITAS, w Warszawie.


Zastosowanie

Mieszanka mineralno-asfaltowa z lepiszczem "KAMELEON" przeznaczona jest do cienkich warstw ścieralnych nawierzchni dróg. Wpływają one bardzo korzystnie na estetykę otoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz obniżają temperaturę nawierzchni.

Kolorowe nawierzchnie znajdują zastosowanie w następujących miejscach:

 • reprezentacyjne place miejskie,
 • skrzyżowania,
 • węzły,
 • pasy dla pojazdów uprzywilejowanych,
 • pasy dla skręcających,
 • pasy postojowe,
 • drogi ratownicze,
 • zatoki autobusowe,
 • postoje taksówek,
 • ścieżki rowerowe (ścieżka w Kleszczowie),

 • pobocza,
 • alejki parkowe,
 • kładki dla pieszych,
 • parkingi,
 • place zabaw,

 • lunaparki,
 • boiska sportowe.

Estetyka

Umiejętne dostosowanie koloru nawierzchni do otoczenia pozwala osiągnąć rozwiązania o wysokich walorach estetycznych. Najlepszymi tego przykładami są rozwiązania przedstawione na zdjęciach. Stosowanie kolorowych nawierzchni może stać się atrakcyjnym narzędziem w rękach architektów, nawet przy projektowaniu reprezentacyjnych obiektów miejskich. Dodatkowymi walorami tych rozwiązań jest ich trwałość, łatwość w utrzymaniu i odporność na wpływ warunków atmosferycznych.

Bezpieczeństwo ruchu


Zastosowanie kolorowych nawierzchni bardzo korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Dotyczy to w szczególności:

 • segregacji ruchu na skrzyżowaniach - wyraźne oznaczenie pasów dla skręcających poprawia czytelność i rozpoznawalność skrzyżowania, redukuje błędne zachowania kierowców i usprawnia funkcjonowanie skrzyżowania,
 • uspokojenia ruchu - zmiana koloru nawierzchni w rejonie skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej i innych newralgicznych miejscach może okazać się skutecznym rozwiązaniem,
 • separacji ruchu rowerowego od ruchu samochodowego - zastosowanie kolorowych ścieżek rowerowych kontrastujących z jezdnią podnosi nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy rowerzystów,
 • wprowadzenie priorytetów dla autobusów i taksówek - stosowanie kolorowych pasów dla pojazdów uprzywilejowanych jest skutecznym środkiem ograniczającym dostęp dla pozostałych użytkowników, a także wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Doskonałym tego przykładem jest przedstawiony na zdjęciu pas dla autobusów poruszających się w kierunku przeciwnym do ruchu samochodów osobowych,
 • wydzielenie dróg ratowniczych - wprowadzenie tego rodzaju dróg przewiduje program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT opracowany przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej,
 • poprawienie widoczności - kolorowe nawierzchnie odbijają od 25-100% światła. Wpływa to na poprawę widoczności na drodze szczególnie w tunelach i podczas jazdy nocą.

Obniżenie temperatury nawierzchni

Nawierzchnie o jasnych kolorach odbijają większość promieniowania świetlnego. Wiąże się z tym bezpośrednio zmniejszenie pochłanianej energii słonecznej. Skutkiem tego jest obniżenie temperatury nawierzchni indukowanej przez promienie słoneczne, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka i wielkości powstających kolein. Znalazło to potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych we Francji na obwodnicy Paryża.

Koszty

W związku z problemami finansowymi z jakimi boryka się polskie drogownictwo, jednym z podstawowych pytań dotyczących kolorowych nawierzchni jest pytanie o cenę. Owszem, nawierzchnie takie są droższe od konwencjonalnych. Różnica jednak wynika głównie z wyższej ceny samego lepiszcza. Technologia wykonania
kolorowej warstwy ścieralnej nie różni się zbytnio od technologii układania mieszanek z innymi lepiszczami - nie wymaga więc dodatkowych nakładów finansowych. Stosowanie konstrukcji nawierzchni z cienką warstwą ścieralną
pozwala na obniżenie kosztów materiałowych przy uzyskaniu oczekiwanych efektów koloru oraz trwałości nawierzchni.

Efekty ekonomiczne można zaobserwować porównując koszt wykonania konstrukcji z kolorową cienką warstwą ścieralną i koszt wykonania konstrukcji z zastosowaniem kolorowej kostki z betonu cementowego. Koszt wykonania tych konstrukcji jest porównywalny, co może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju nawierzchni np. w przypadku ścieżek rowerowych. Czy kolorowa kostka brukowa, czy wygodniejsza (równa), nawierzchnia bitumiczna z zastosowaniem kolorowej cienkiej warstwy ścieralnej w technologii na gorąco - na to pytanie odpowie każdy kto jeździ na rowerze.

Odrobina technologii

Warunkiem prawidłowego wykonania kolorowej cienkiej warstwy ścieralnej na gorąco jest spełnienie wymagań wobec materiałów: lepiszcza, kruszywa oraz rodzaju zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. Zastosowanie bezbarwnego lepiszcza „KAMELEON” oraz odpowiednio dobranego kruszywa stanowi podstawę do modelowania oczekiwanej barwy mieszanki. Natomiast rodzaje przewidzianych do zastosowania mieszanek mineralno-bitumicznych tj.: betonu asfaltowego BA, mastyksu grysowego SMA lub mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU są ogólnie
znane, a ich projektowanie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami określonymi w normach i wytycznych IBDiM. Szczególnie zalecane jest zastosowanie mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU i mastyksu grysowego SMA. Technologia wykonania tych mieszanek została opisana w Zeszytach 49, 50, Seria I, IBDiM,1995.

Nowością może być wykonanie cienkiej ok. 2 cm warstwy nawierzchni w technologii na gorąco, do której nie przywykła jeszcze większość polskich przedsiębiorstw drogowych. Jednak kilkanaście firm wdrożyło już tę technologię.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów przeprowadził szerokie prace nad doborem materiałów do różnokolorowych mieszanek. Dokonano oceny przydatności różnych kruszyw i pigmentów do poszczególnych rozwiązań. Przygotowana baza danych jest bardzo przydatna w projektowaniu nowych mieszanek kolorowych, pozwala na przyspieszenie tego procesu jak i na właściwy pod względem ekonomicznym i estetycznym wybór materiałów.

Zastosowania w Polsce i nie tylko

Technologia kolorowych nawierzchni asfaltowych spotyka się w Polsce z coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas technologia ta zastosowana została w następujących miejscach:

 • alejka do stacji kolejki w Krynicy Górskiej,
 • plac przed Urzędem Miasta w Bochni,
 • uliczka obok Domu Zdrojowego w Krynicy Górskiej,
 • skrzyżowanie w Nowym Sączu,
 • boisko szkolne w Nowym Sączu,
 • liczne zastosowania na Słowacji w Koszycach,
 • chodniki przy centrach handlowych w Warszawie,
 • alejki parkowe w Warszawie,
 • ścieżka rowerowa w Kleszczowie k. Bełchatowa.

Czym możemy pomóc?

Proponujemy pomoc w zakresie projektowania, produkcji i wbudowania kolorowej mieszanki.
Kontakt: tel. (22) 675-61-57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Inne kolorowe zdjęciaKolor na serio...
Skrzyżowanie w Nowym SączuKolorowe próbki MarshallaPróby w Warszawie (1999)My na budowieNawierzchnia skrzyżowania w Nowym Sączu

Prace na alejkach w Parku Szczęśliwickim w Warszawie

Ścieżka rowerowa w Kleszczowie k. Bełchatowa

Proponujemy pomoc w zakresie projektowania, produkcji i wbudowania
kolorowej mieszanki.

Kontakt: tel. (22) 675-61-57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it