IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 804 PDF Print

There are no translations available.


COST TU0804 SHANTI – Survey Harmonisation with New Technologies Improvement
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach podróży oraz analiza zbiorów danych o ruchu pod kątem harmonizacji badań na poziomie europejskim, uwzględniająca charakterystykę użytkowników infrastruktury transportowej.

Badania dotyczące kierunków przemieszczania ludzi i towarów są podstawą do rozwoju polityki transportowej oraz mają wpływ na działania promujące bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu. Aby wspierać podejmowanie decyzji dotyczących transportu, opracowano w ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele narzędzi zbierania danych o krajowym lub regionalnym charakterze. Rośnie zatem potrzeba stosowania szerokiego spektrum wskaźników na poziomie ponadregionalnym/międzynarodowym, opisujących spójnie zachowania populacji.
Polska, na tle krajów Europy Zachodniej stanowi jeden z największych obszarów nieposiadających szczegółowych danych statystycznych dotyczących transportu. Wykonywane od 1965 roku generalne badania ruchu (co 5 lat) dostarczają znacznie mniejszego zakresu danych, niż od lat pozyskiwane w Europie. Projekt ma na celu znalezienie zastosowania dla nowoczesnych technologii, takich jak GPS, GPRS, RDS w badaniu podróży.

Więcej informacji:
mgr Agnieszka Łukasiewicz - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it