IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 1102 PDF Print

There are no translations available.

COST TU 1102
Wzrost efektywności bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz proekologicznych zachowań kierowców w wyniku wdrażania autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowegoDr inż. Jacek Malasek bierze udział w pracach projektu COST TU1102 „ARTS for Improving Efficiency, Ecology and Traffic Safety” jako współautor raportów grup roboczych i członek zarządzającego projektem Management Committee od 20 marca 2012 r., pomimo braku finansowania ze strony NCBiR. Wniosek złożony w ubiegłym roku do NCN został odrzucony ze względów formalnych, z powodu złego ulokowania COST-ów w zespole opiniującym tematy z zakresu badań podstawowych. Obecnie podjęto działania mające na celu przeniesienie COST-ów do NCBiR, zajmującego się projektami z zakresu badań stosowanych.Zakres prac badawczych przewiduje udział IBDiM w realizacji następujących zadań:

Zadanie 1: Analiza celowości wdrażania ARTS (Autonomicznych Systemów Wsparcia Transportu Drogowego) w warunkach polskich.

·         Stan rozwoju ITS (Inteligentnego Systemu Transportu) w Polsce

·         Priorytetowe zadania programu poprawy organizacji ruchu drogowego w miastach polskich

·         Wnioski z analizy doświadczeń europejskich w zakresie wdrażania EFA (Europejskiej Architektury ITS).

Zadanie 2: Zwiększanie przepustowości ulic z wykorzystaniem narzędzi ARTS.

·         Analiza warunków ruchu w Warszawie przy wykorzystaniu MLD (Mobilnego Laboratorium Drogowego) IBDiM  

·         Specyfikacja parametrów ruchu kluczowych dla zwiększenia natężenia i poprawy płynności ruchu

·         Ocena korzyści do uzyskania w wyniku wdrożenia ARTS.

Zadanie 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem narzędzi ARTS.

·         Analiza struktury i częstości zdarzeń drogowych w ostatnich latach na terenie Warszawy

·         Doświadczenia zagraniczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

·         Ocena korzyści do uzyskania w wyniku wdrożenia ARTS.

Zadanie 4: Zmniejszenie emisji spalin i hałasu ulicznego z wykorzystaniem narzędzi ARTS.

·         Badanie zużycia paliwa oraz emisji i struktury spalin w zależności od warunków ruchu, przy wykorzystaniu Mobilnego Laboratorium Drogowego IBDiM

·         Wpływ eco-driving’u na zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i hałasu ulicznego

·         Ocena korzyści do uzyskania w wyniku wdrożenia ARTS.

Zadanie 5: Opracowanie programu sukcesywnego wdrażania ARTS w polskich miastach.

·         Tworzenie społeczności interesariuszy procesu wdrażania ARTS w Polsce

·         Ocena korzyści ekonomicznych wynikających z wdrażania wybranych elementów ARTS

·         Opracowanie rankingu priorytetowych zadań z zakresu wdrażania ARTS w warunkach polskich.

 

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
tel. 22 39 00 202
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it