IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Granty Badawcze PDF Print

There are no translations available.

Granty badawcze:
1.  „Ocena systemów powłokowych w warunkach terenowych na stalowych obiektach   mostowych przy pomocy techniki impedancyjnej” – projekt badawczy KBN – 5 T07E 048 25.
2. „Analizator wysokoimpedancyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych”projekt EUREKA HIADAC Nr E!3174.
3.  ARCHES Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures (Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej)
- Smart-CP
- Monitorowanie korozji
4. Projekt badawczo-rozwojowy „Mosty w 3 miesiące” w ramach Inicjatyw Technologicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Badanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbrojenia w betonach.