IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów PDF Drukuj

DOTACJE NA INNOWACJE


 

Projekt ISKIP - Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów


to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoczesnego rozpoznawania kształtu pojazdu (samochód osobowy, dostawczy, TIR itd.) oraz jego marki.

System ISKIP składa się z dwóch, w pełni kompatybilnych członów:
-    sieci Autonomicznych Punktów Pomiarowych, instalowanych głównie na drogach tranzytowych;
-    Centralnego Systemu Statystycznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskiej gospodarki za pośrednictwem innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.iskip.edu.pl

W galerii przedstawiono zdjęcia z miejsc, w których system już działa.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 

 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą ISKIP jest konsorcjum, któremu przewodniczy Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wiodąca placówka badawcza w zakresie telematyki.

Lider konsorcjum

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej (kategoria I wśród instytutów naukowych).
Do dyspozycji IBDiM pozostaje:
-    12 akredytowanych laboratoriów badawczych zajmujących się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym;
-    ponad 100 osób (w tym ponad 20 z tytułem profesora, doktora habilitowanego lub doktora) tworzących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową.
Korzystając z własnego, szerokiego zaplecza badawczego, a także współpracując z innymi ośrodkami w Polsce i zagranicą – IBDiM jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego projektu, w każdej jego fazie.

Członek konsorcjum

Neurosoft jest spółką założoną przez absolwentów i byłych pracowników Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy ścisłej współpracy ze środowiskami Akademickimi, firma prowadzi prace badawcze w zakresie algorytmów, technologii i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. W obszarze zadań, jakich podejmuje się spółka, leży m.in. przetwarzanie i rozpoznawanie elementów obrazów i zdjęć cyfrowych. Ta wiedza i doświadczenie pracowników Neurosoftu są niezwykle cennym wkładem na każdym etapie realizacji projektu ISKIP.

Cel projektu

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP ma na celu przede wszystkim automatyzację obliczeń statystycznych związanych z ruchem pojazdów.

W chwili obecnej, główne cele badawcze projektu to samouczący się algorytm nowego typu, a także rozwiązania techniczne i programistyczne związane z pobieraniem oraz przetwarzaniem danych.

Projekt wpisuje się zapotrzebowanie krajowe (np. krajowe pomiary ruchu) i europejskie (m.in. COST 804 - SHANTI - Survey Harmonisation with New Technologies Improvement).


Schemat działania Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

Krok 1
POBRANIE OBRAZU POJAZDU
Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy.
Krok 2
ANALIZA OBRAZU
Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu).
Krok 3
PRZEKAZANIE DANYCH
Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.
Krok 4
WERYFIKACJA DANYCH
Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych.
Krok 5
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Dane z systemu w postaci syntetycznych raportów są automatycznie przesyłane do odbiorców.

Geneza

Projekt nowoczesnego systemu wspomagającego identyfikację pojazdów jest odpowiedzią na liczne potrzeby społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i polityczne. Najważniejsze, spośród czynników mających bezpośredni wpływ na powstanie projektu ISKIP, to:
- zapotrzebowanie na automatyczne punkty pomiarowe, pozwalające tworzyć pogłębione statystyki ruchu drogowego (natężenie, rodzaj pojazdów, kierunki przemieszczania itp.)
- kierunki rozwoju infrastruktury drogowej, ujęte w wizjach nakreślanych przez wiodące organizacje europejskie, zakładają powstawanie systemów zwiększających bezpieczeństwo. ISKIP doskonale wpisuje się w te założenia.

Przykłady tworzonych w UE wizji rozwojowych poruszających problematykę dróg i transportu:

ERTRAC Vision 2020
Opracowanie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego. Organ ten przedstawił kompleksową wizję dotyczącą:
-    rozwoju transportu osób i towarów,
-    bezpieczeństwa i ochrony użytkowników dróg,
-    konkurencyjności projektów i systemów produkcji.
Co ważne, podkreślono tu szczególną rolę systemów automatycznego rozpoznawania pojazdów..
FEHRL Vision 2025
Wizja dotycząca głównych dróg oraz ich eksploatacji, zaproponowana przez Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych.
Przedstawiono w niej m.in. potencjalne korzyści płynące ze stosowania inteligentnych systemów drogowych.

Stan projektu

Fazy realizacji projektu

1. Opracowanie modelu Autonomicznego Punktu Pomiarowego.
2. Połączenie algorytmów rozpoznawania tablic rejestracyjnych z
identyfikacją marki, rodzaju/modelu oraz koloru pojazdu.
3. Opracowanie systemu weryfikującego rozpoznane dane.
4. Opracowanie narzędzi statystycznych
5. Testy w warunkach rzeczywistych.
6. Przygotowanie i wdrożenie do produkcji.
7. Komercjalizacja opracowanego rozwiązania.

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka stanowi część Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. To finansowane ze środków europejskich przedsięwzięcie, powstało przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z:
•    badaniami i rozwojem,
•    nowoczesnymi technologiami,
•    inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki,
•    wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Cele programu

Program utworzono przede wszystkim po to, by wspomagać rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W szczególności zaś ma on na celu:
1)    zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i technologicznej, podwyższającej poziom konkurencyjności na rynku;
2)    wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez rozwiązywanie problemów badawczych na wysokim poziomie oraz tworzenie rozwiązań nadających się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej;
3)    zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac badawczych oraz ich wdrożeń przez przedsiębiorców;
4)    zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym;
5)    tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez zatrudnienie pracowników w sektorach gospodarki opartej na wiedzy (GOW);
6)    wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Warto tu podkreślić, że projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP w pełni realizuje wszystkie szczegółowe cele Programu Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
www.ibdim.edu.pl

Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki
03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel./fax  22- 811 29 36
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


  • Zapraszamy do lektury wywiadu poświęconego projektowi ISKIP, którego udzielił mgr inż. Tadeusz Dzienis, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

 

Przydatne linki:

Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

System SIS II
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33183_en.html

Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego
www.ertrac.org

Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych
www.fehrl.org