IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Tematyka konferencji „Podłoże i fundamenty budowli drogowych” PDF Drukuj

Tematyka konferencji „Podłoże i fundamenty budowli drogowych” Kielce 9 maja 2012:

• Badania podłoża
• Stabilizacja gruntów i kruszyw według nowych norm europejskich
• Metody wzmacniania podłoża stosowane w Polsce
• Monitoring nasypów autostradowych na szkodach górniczych wzmocnionych geosyntetykami
• Posadowienie nasypu autostradowego na kolumnach w koszulce geosyntetycznej, wykonanie oraz pomiary osiadań w czasie budowy i eksploatacji
• Konstrukcje podatne z blach falistych
• Posadowienie dużej estakady na mikropalach
• Posadowienie obiektów inżynierskich na kolumnach DSM
• Metody optymalizacji posadowień na palach