IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym-program konferencji PDF Drukuj

PROGRAM KONFERENCJI


13.00-13.15 Otwarcie Konferencji
13.15-14.35 Sesja I - Hałas drogowy w środowisku
-    prof. dr hab. Janusz Kompała, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
"Ocena hałasu drogowego - dopuszczalne poziomy w Polsce i UE"
-    prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
"Zjawiska decydujące o hałasie (np. dyfrakcja)"
-    prof . dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka
"Generowanie hałasu przez pojazdy osobowe i ciężarowe"
-    dr inż. Tadeusz Wszołek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
"Skuteczność akustyczna ekranu, wału, wykopu i pasa zieleni"

14.35-15.00 Przerwa na kawę
15.00-16.20 Sesja II - Ekrany przeciwhałasowe
-    dr Piotr Kokowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
"Lokalizacja i geometria ekranów przeciwhałasowych"
-    dr Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
"Metody weryfikacji skuteczności akustycznej in situ"
-    mgr inż. Artur Sakowski, mgr Jakub Zawieska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
"Wady i zalety ekranów przeciwhałasowych - akustyczne i ekonomiczne"
-   dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
"Trwałość ekranów przeciwhałasowych"

16.20-16.40 Dyskusja i zakończenie konferencji
16.40 Obiad